Wykład 1 Lekcja 2 - Definicja Permakultury

Permakultura jest bardzo młodą nauką, zaledwie czterdziestoletnią. Rozwija się nadal w różnych kierunkach, nurtach i postaciach, nie dziwmy się więc, że istnieje bardzo wiele jej definicji.

Twórca permakultury, Bill Mollison, zdefiniował permakulturę jako naukę o świadomym planowaniu i utrzymaniu wydajnych systemów, które charakteryzują się różnorodnością, stabilnością oraz zdolnościami regeneracji właściwymi dla natury.

W swoim zamyśle Mollison widział permakulturę jako narzędzie, które pozwoli ludziom projektować systemy zaspakajające wszystkie ich potrzeby bez szkody dla środowiska naturalnego.

Zakończ i kontynuuj  
Dyskusja

0 komentarze